Język / language:

Specyfikacja

System </editorial> software posiada wiele funkcjonalności mających na celu usprawnienie procesu publikacji artykułów w czasopiśmie, m.in.:

 • obsługa 5 grup użytkowników (czytelnicy, autorzy, recenzenci, edytorzy, wydawcy), zarówno w języku polskim jak i angielskim;
 • nadawanie manuskryptom statusów (Nowe, Przyjęte, Odrzucone, W recenzji, Po recenzji, Przyjęte do druku, Nie przyjęte do druku, Wysłane, Opublikowane, Na www);
 • nadawanie manuskryptom unikalnych numerów #ID;
 • nadawanie odpowiednich nazw i prefiksów plikom manuskryptów, załączników, recenzji oraz plikom po DTP;
 • zarządzanie manuskryptami za pomocą paneli użytkowników posiadających funkcjonalności uzależnione od funkcji jakie użytkownicy spełniają w obiegu dokumentów czasopisma; 
 • wewnętrzna komunikacja użytkowników z redakcją
 • wyświetlanie na stronie www czasopisma artykułów, które przeszły proces wydawniczy oraz artykułów archiwalnych m.in. wyszukiwarka, archiwum wydawnictwa, podział na woluminy i zeszyty, zeszyt bieżący na stronie głównej, artykuły nadchodzące na stronie głównej (forthcoming papers, early birds).

Autorzy

 • dodawanie nowych manuskryptów wraz z załącznikami;
 • wgląd w pliki recenzji;
 • dodawanie manuskryptów po poprawkach autorskich (kontrola wersji plików);
 • wgląd w aktualny status manuskryptu.

Recenzenci

 • recenzowanie manuskryptów (dodawanie plików recenzji wraz z załącznikami);
 • system zgodny z double blind peer review;
 • kontrola wersji plików recenzji;
 • nadawanie recenzjom statusów recenzyjnych.

Wydawcy

 • wgląd w treść manuskryptów;
 • dodawanie załączników do manuskryptów;
 • pobieranie spakowanych plików i załączników manuskryptu;
 • dodawanie gotowego pliku po DTP/na www.

Edytorzy

 • zarządzanie manuskryptami (m.in. zakładki grupujące manuskrypty, listy manuskryptów, szczegóły manuskryptów, wyszukiwanie i filtrowanie manuskryptów);
 • nadawanie statusów manuskryptom;
 • dodawanie użytkowników;
 • przydzielanie edytorów prowadzących przez edytora głównego;
 • wysyłanie zaproszeń do recenzji manuskryptów wybranym recenzentom (kontrola czasu receznji);
 • przesyłanie poprawionych plików manuskryptu do ponownej recenzji; 
 • wgląd w pliki manuskryptów oraz ich kolejne wersje;
 • dodawanie kolejnej wersji tekstu manuskryptu (kontrola wersji plików);
 • dodawanie załączników do manuskryptów;
 • wewnętrzna komunikacja redakcji z użytkownikami;
 • obsługa przycisków funkcjonalnych umożliwiających edytorom odrzucanie lub przyjmowanie prac do kolejnych etapów procesu wydawniczego;
 • wgląd w historię zmian w formie dat zdarzeń istotnych z punktu widzenia obiegu dokumentów;
 • dostęp do narzędzi statystyczno-analitycznych;
 • administracja ustawieniami głównymi systemu (m.in. edycja nazwy czasopisma, głównych adresów email oraz formy numeracji #ID);
 • administracja artykułami na stronie www czasopisma (dodawanie woluminów, zeszytów, okładek zeszytów oraz manuskryptów na stronę www - zarówno archiwalnych jak i bieżących systemowych);
 • kreacja i wysyłka mailingu zawierającego m.in. spis treści wybranego zeszytu;
 • edycja wiadomości systemowych email;
 • edycja wybranych podstron strony www  czasopisma (dodawanie, edycja treści, usuwanie, zmiana kolejności w menu bocznym, edycja metatagów).